Zadzwoń do nas 728 221 221

Usługi detektywistyczne, Wywiad gospodarczy

Oferta dla przedsiębiorców

Znajomość procedur prawnych jak i aspektów praktycznych w sferze gospodarczej daje nam przewagę w poszukiwaniu dowodów w sprawach dot. między innymi nieuczciwej konkurencji, czy wywiadu gospodarczego. Kompetentnymi w tym zakresie czynią nas prowadzone szkolenia z zakresu zapobiegania przestępczości gospodarczej.

Dochodzenia w sprawach gospodarczych

Celem czynności jest profesjonalne zebranie i udokumentowanie wiedzy o dowodach, które można wykorzystać w postępowaniach prowadzonych przez organy ścigania i Sądy.

 • realizujemy zadania, do których uprawnieni są jedynie licencjonowani detektywi,
 • wspomagamy proces wykrywczy i dowodowy w sprawach karnych i gospodarczych,
 • sprawdzamy wiarygodność informacji dotyczących szkód zgłaszanych zakładom ubezpieczeniowym,
 • podejmujemy przedsięwzięcia zgodnie z zasadami „dobrej roboty”, budujemy wersje, kompleksowo weryfikujemy hipotezy, uprawdopodabniamy okoliczności zdarzenia
 • wykorzystujemy dozwolone prawem czynności o charakterze operacyjnym, procesowym i kryminalistycznym,
 • dostarczamy klientowi rzeczowe sprawozdania,
 • w razie potrzeby detektyw prowadzący sprawę jest osobowym źródłem dowodowym.

Wywiad gospodarczy

Korzystanie z naszych rzetelnych usług to najlepsze rozwiązanie wobec potencjalnych strat wynikających z podjęcia współpracy z nierzetelnym lub niewypłacalnym kontrahentem.

Proponujemy szczegółowe opracowania na temat podmiotów gospodarczych, wspólników, członków zarządów i rad nadzorczych. Korzystamy z doświadczeń wywiadowni gospodarczych i możliwości jakie dają czynności detektywistyczne. Wywiad prowadzimy kompleksowo, gromadząc wiedzę o przedsiębiorcy oraz osobach powiązanych organizacyjnie i prawnie.

Przeciwdziałanie nieuczciwej konkurencji

Wspomagamy podmioty gospodarcze w zakresie zapobiegania utracie zysków, dobrego imienia bądź bezpieczeństwa, w sytuacji zagrożeń ze strony nielegalnych działań naruszających zasady konkurencji rynkowej.

Sprawdzamy podejrzenia dotyczące działań z zakresu nieuczciwej konkurencji, takich jak:

 • fałszywe lub oszukańcze oznaczenie pochodzenia geograficznego towarów albo usług,
 • wprowadzające w błąd oznaczenie przedsiębiorstwa, towarów lub usług,
 • naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa,
 • nakłanianie do rozwiązania lub niewykonania umowy,
 • naśladownictwo produktów,
 • pomawianie lub nieuczciwe zachowanie,
 • utrudnianie dostępu do rynku,

Wspomagamy klientów poprzez audyty oraz doradztwo w zakresie bezpieczeństwa.
Bierzemy udział w weryfikacji kandydatów do pracy (zobacz – wywiad środowiskowy).